Een praktische aanpak met positieve energie en ervaring.

De werkwijze

De eerste stap die zal worden gezet is het moment waarop de beslissing wordt genomen om contact met mij op te nemen.
Er is al sprake van een vraag die leeft en waarschijnlijk zijn er al veel gedachten geweest:

  • Ik wil niet anders zijn dan een ander ; ik heb toch geen hulp nodig…..
  • Niet weten wat er komen gaat.
  • Ik wil niets MOETEN.
  • Hoe kan een ander mij helpen……
  • Ik heb geen zin om vragen te beantwoorden.

Hoe gaat het in zijn werk:

Stap 1

Kennismaking

In het kort zal ik vragen wat er aan de hand is en we zullen een afspraak maken voor een intakegesprek. Dit kan telefonisch of bij mij in de praktijk.

Stap 2

Intakegesprek

In dit gesprek bespreken we samen wat het behoefte is en bepalen we of ik u kan gaan begeleiden. Op het moment dat er gekozen wordt om samen verder te gaan zal er een overeenkomst worden getekend, waarin enkele afspraken staan die u ondertekend. Ouders tekenen tot en met 16 jaar voor het kind.

Stap 3

 

Start van gesprekken

In eerste instantie zullen er 5 gesprekken zijn, waarin de problematiek wordt bekeken. Ook zullen we werken aan een vertrouwensband, want zonder vertrouwen is het niet mogelijk om te kunnen samenwerken. De duur van een gesprek is 60 minuten.

Stap 4

 

Tussenevaluatie

Na 5 gesprekken zullen we met elkaar bekijken hoe ver we zijn gekomen en samen bepalen wat er nodig is.

Stap 5

 

Vervolg van de gesprekken:

In deze gesprekken gaan we indien nodig verder in op de problematiek en de oplossing. Er wordt per gesprek bekeken wat er nodig is.

Stap 6

 

Eindgesprek

Dit is de afronding van de problematiek; je bent in staat om op een passende manier om te gaan met de besproken problematiek.

Stap 7

 

Doorverwijzing

Er kan een moment komen in de gesprekken dat blijkt dat mijn begeleiding niet voldoende is. Ik zal dit bij u aangeven. Een mogelijkheid is om u door te verwijzen naar een andere hulpverlener, zoals een huisarts of een therapeut. Dit zal altijd in overleg gaan.

Oplossing

In de gesprekken zal ik werken met allerlei materialen om tot een oplossing te komen. Voorbeelden zijn:

Spel

Creatieve werkvormen
Gesprekken

Buiten wandelen

Sportactiviteit

Afhankelijk van de persoon die bij mij komt zal ik kijken wat er het best aansluit.